Tải sách – Download sách Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 6 của tác giả Nguyễn Xuân Hải - Phạm Văn Khải thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 6

Trước mỗi bài đều có phần nội dung chính hay còn gọi là trọng tâm giúp các em học sinh chú ý tới các hiện tượng ngữ pháp cần thiết và chủ đề của bài,... Cứ sau 3 - 4 bài, có một bài củng cố phần từ vựng và ngữ pháp. Phần này hệ thống hóa những nội dung chính đã học thông qua các bài tập nhằm nâng cao tính thực hành và quay vòng. Các yêu cầu bài tập được sự dụng ở các dạng khác nhau, nghĩa là cùng một nội dung có nhiều cách thể hiện.

Phần hướng dẫn đưa ra một số gợi ý đáp án để học sinh so sánh bài làm của mình sau khi đã hoàn chỉnh phần tự làm, đồng thời tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thêm điều kiện kiểm tra theo dõi việc làm bài của con em mình.

Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 6 được biên soạn trên cơ sở nội dung chương trình lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong chương trình đồng thời cung cấp một số phần nâng cao phù hợp với đối tượng học khá.

Từ khóa tìm kiếm