Tải sách – Download sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng của tác giả Quang Minh (hệ thống) thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

- CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

- CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

- CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

- CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Nội dung gồm những phần chính sau:

- CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng

- CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

- CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

- CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TY HOÀN THIỆN KHÁC

- CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

- CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Từ khóa tìm kiếm