Tải sách – Download sách Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán của tác giả PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Những tác động của thị trường này đối với sự pháp triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng là không nhỏ. Các quan hệ phát sinh trên thị trường chưng khoán rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán. Các văn bản này tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động trên thị trường chứng khoán.... Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực trạng pháp luật về thị trường chứng khoán là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán là tài liệu tham khảo đối với sinh viên, học viên cao học và là tài liệu tham khảo của các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán

Cuốn sách giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán được xuất bản để đáp ứng nhu cầu trên. Giào trình này đi sâu nghiên cứu các vấn đề cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật thị trường chứng khoán, nội dung điều chỉnh của pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam, có sự tham khảo với pháp luật về thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản….

Từ khóa tìm kiếm