Tải sách – Download sách Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Mỹ Thuật & Kiến Trúc của tác giả Anh Tuấn - Công Sơn thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Hình họa là nền tảng của việc học vẽ nghệ thuật tạo hình. Trong các kì thi tuyển sinh vào các trường Mỹ Thuật và Kiến Trúc thì đây chính là nội dung không thể thiếu được.

Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Mỹ Thuật & Kiến Trúc

Quyển sách Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Mỹ Thuật & Kiến Trúc là tài liệu tập hợp đề thi tuyển sinh, sẽ giúp cho các bạn muốn thi vào các trường Mỹ Thuật và Kiến Trúc có thêm tài liệu tham khảo cho quá trình ôn thi.

Hình thức bài thi hình họa có rất nhiều thể loại như: vẽ tranh tĩnh vật, vẽ tượng thạch cao, vẽ đầu tượng, vẽ tả thực... Đối với những hình thức vẽ này mà nói thì trước mắt dựa vào năng lực quan sát, lý giải hình tượng, kết hợp với năng lực tạo hình và nghệ thuật thẩm mỹ để đánh giá. Vậy làm thế nào để hoàn thành tốt những bài thi hình họa?

Từ khóa tìm kiếm