Tải sách – Download sách Tào Tháo Và 10 Danh Sĩ Trung Hoa Chú Giải Binh Pháp Tôn Tử của tác giả Thái Nhiên (Biên Soạn) thuộc thể loại Lĩnh vực khác miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Binh pháp Tôn Tử có cách đây đã 2500 năm, được viết bằng văn phong thời Tiên Tần, vì thế rất uẩn súc, chặt chẽ và dễ hiểu nhầm. Cũng vì vậy, để nắm được tinh thần, ý tưởng, phương pháp cụ thể của Tôn Tử quả là 1 khó khăn rất lớn đối với chúng ta.

Đây là quyển sách được xếp vào hàng kinh điển lý giải về binh pháp tôn tử, sẽ cho người đọc hiểu một cách thấu đáo về binh pháp Tôn Tử.

Tào Tháo Và 10 Danh Sĩ Trung Hoa Chú Giải Binh Pháp Tôn Tử

Từ khóa tìm kiếm