Tải sách – Download sách Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi THPT Quốc Gia Số Phức Và Tổ Hợp (2 Trong 1) của tác giả NGƯT.ThS. Lê Hoành Phò thuộc thể loại Sách Luyện Thi Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

3. Phương Trình Nghiệm Phức

Sách Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi THPT Phần Số Phức- Tổ Hợp được chia thành 10 phần nhỏ với các nội dung:

2. Tìm Số Phức Thỏa Điều Kiện

7. Bài Toán Đếm

6. ứng dụng số phức dạng lượng giác

5. Số Phức Dạng Lượng giác

9. Nhị Thức Newton

4. Biểu Diễn Số Phức Và Tập Điểm Biểu Diển Số Phức

1. Số Phức Và Các Phép Toán

10. Các đại lượng và hệ thức tổ hợp

8. Xác suất và biến ngẩu nhiên rời rạc

Từ khóa tìm kiếm